Stichting Motorvlieg- en Motorzweefsport Benelux
De vliegschool op het gebied van lessen en recreatie!

Theorie voor LAPL en PPL

Bij de vliegopleiding hoort ook een theorieopleiding en -examens.  

Deze is gelijk voor het LAPL en het PPL en bestaat uit de volgende delen:

1.      Theorievakken met examens

2.      Radio Telefonie (RT), examen

3.      Language Proficiency Endorsement (LPE), een Engelse taaltoets

Informatie over de laatste twee vindt u in het menu RT en LPE.

Er zijn 7 theorievakken:

·         Voorschriften en Operationele procedures

·         Menselijke prestaties en beperkingen

·         Meteorologie

·         Communicatie (RT-theorie)

·         Beginselen van het vliegen

·         Algemene kennis luchtvaartuigen

·         Vluchtplanning, monitoring en navigatie

De totale studietijd is varieert van persoon tot persoon, afhankelijk van je achtergrond, en leersnelheid. Een deel van de opleiding kan door middel van zelfstudie worden gedaan. Het klassikale gedeelte omvat 20 sessies van 3 uur. Deze lessen worden gegeven in onderling overleg.

Je mag de praktijkopleiding volgen zonder de theorie te hebben gedaan. Voor het praktijkexamen moet je echter in het bezit zijn van het theoriecertificaat. Hiervoor moet je in alle bovenstaande vakken met goed gevolg examen doen. Hierbij geldt dat de vakken behaald moeten zijn binnen een termijn van 18 maanden, in maximaal 6 examendagen en in maximaal 4 pogingen. De theorie-examens worden maandelijks in een of meer vakken afgenomen door het CBR.

Je kunt bij ons terecht voor de volledige theorieopleiding.